1) ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να αντικαταστήσει κατά της περίοδο της ισχύος εγγύησης το προϊόν σας δωρεάν σε περίπτωση που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα.
Δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή.

2) ΙΣΧΥΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον και εφόσον παρουσιάσετε το έντυπο εγγύησης (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) μαζί με το προϊόν σας ,
στο κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά του.
Ο σειριακός αριθμός που αναγράφεται στο παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπίπτει με τον αναγραφόμενο σειριακό αριθμό ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος σας.
Η παρούσα εγγύηση έχει χρονική διάρκεια 2 ετών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς του.Είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται.

3) ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει ΜΟΝΟΝ τις λεπίδες σε περίπτωση που η φθορά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα/αστοχία υλικού.Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές εξαιτίας ατυχήματος ή απροσεξία κατά τον χειρισμό ή την αποθήκευση.(πτώση,πάτημα,έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες π.χ. πορτ παγκάζ,ταράτσες κτλ ) .
Δεν καλύπτει τα πέλματα,τα παρατροπίδια και τα αυτοκόλλητα για αστοχίες υλικού ή φθορές ,όπως επίσης και την κολλησή τους με τις λεπίδες.

4) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΝΧΟΥ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα έξοδα για την μεταφορά του προϊόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή ο οποίος υποχρεούται να το μεταφέρει από και πρός το κατάστημα αγοράς/επισκευής του.

5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Deep Dive Xtasy δεν ευθύνεται για πιθανή ζημία ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των προϊόντων της.

Δεν θα ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται στην μη τήρηση του πλήρους περιεχομένου του εγχειριδίου Οδηγιών,
ιδιαίτερα στις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης του προϊόντος.

Η συνολική ευθύνη της Deep Dive Xtasy θα περιορίζεται στην επισκευή ή στην αντικατάσταση του προϊόντος κατά την κρίση της.
Δεν θα καταβάλει καμία αποζημίωση για οποιεσδήποτε δυσκολίες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία
τη χρήση του προϊόντος ή για τυχόν έξοδα που προκύπτουν κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος.