Ως επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου www.deepdivextasy.com  και των υπηρεσιών του, υπόκειστε στους παρακάτω όρους, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.
 • Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού. Διαφορετικά, θεωρείται δεδομένο ότι τους αποδέχεστε και δίνετε την πλήρη συγκατάθεσή σας.
 • Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο και ό,τι περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστοτόπου www.deepdivextasy.com.
 • Η www.deepdivextasy.com δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε πρέπει να διακόψετε τη χρήση / επίσκεψη του ιστότοπού μας.
 • Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση αυτού του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση των αλλαγών θα σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Η www.deepdivextasy.com μπορεί να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η www.deepdivextasy.com  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναστείλει ή να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου, να τον αλλάξει, να τον βελτιώσει ή να τον αναβαθμίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η www.deepdivextasy.com  δεν είναι σε θέση να παρέχει διαβεβαιώσεις σχετικά με την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.
 • Αν και έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στην παροχή της βέλτιστης εμφανίσης και περιγραφής των προϊόντων μας, η www.deepdivextasy.com  δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή απεικονιστικά λάθη που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο και για το εάν οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Η www.deepdivextasy.com  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φυσική, οικονομική ή ηθική ζημία προκύψει, από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Είστε υπεύθυνοι να προστατεύσετε τον εαυτό σας και το σύστημά σας.
 • Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της www.deepdivextasy.com  δεν μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να εκλαμβάνεται ως ενθάρρυνση, οδηγία ή συμβουλή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με τους νόμους και παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογούν και να ενεργούν αυτόνομα, αποκλείοντας κάθε ευθύνη από τη www.deepdivextasy.com
 • Οι εικόνες τρίτων προσώπων που βρίσκονται στη www.deepdivextasy.com  προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν αμέσως.
 • Ο επισκέπτης / χρήστης της www.deepdivextasy.com οφείλει πρώτα να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της www.deepdivextasy.com.
 • Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστοτόπου www.deepdivextasy.com . Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε υιοθέτηση παράνομων πρακτικών που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας Χρηστών INTERNET. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον ιστότοπό μας από κακή ή παράνομη χρήση των υπηρεσιών μας από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στην αποκλειστική του ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.deepdivextasy.com διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Π.Δ. 131/2003), τον Ελληνικό Νόμο για την Προστασία του Ατόμου σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα (Ν. 2472 /1997 με την προσθήκη του Π.Δ. 207/1998 & 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς και από τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.
 • Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία εάν απλώς περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, εάν θέλετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν, θα πρέπει να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: τη διεύθυνση email, το όνομα χρήστη, την πλήρη διεύθυνσή σας, έναν αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, αριθμό φαξ (προαιρετικό), επάγγελμα και Α.Φ.Μ. (για τιμολόγια).
 • Η www.deepdivextasy.com  δηλώνει ότι οι πληροφορίες που ζητούνται από τους χρήστες δεν θα παραχωρηθούν για κανένα λόγο σε κανέναν άλλον, εκτός της εταιρείας. Η εταιρεία μας διατηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για ενημέρωση των πελατών της, για στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους και φυσικά για τη δική σας διευκόλυνση. Κάθε πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα, να ελέγξει την ορθότητα και να διαγράψει το προσωπικό του αρχείο. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης παρέχει ψευδείς πληροφορίες, η www.deepdivextasy.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά αυτόν τον χρήστη και να απαγορεύσει την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου www.deepdivextasy.com .

Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι αποδέχεται πως τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με τη www.deepdivextasy.com. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπόλοιπων όρων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.